ACTIUNI VS OBLIGATIUNI - lstinvesting.com

ACTIUNI VS OBLIGATIUNI

 

O acțiune reprezintă dreptul de proprietate al titularului asupra unui procent dintr-o societatea comerciala.  O  acțiune conferă acționarului următoarele drepturi, proporțional cu numărul de acțiuni deținute: 

 • dreptul la dividende, acordate din profitul net al companiei, la sfârșitul unui an financiar. (de obicei se plătesc în numerar, însă pot fi distribuite și sub formă de acțiuni suplimentare în companie) 
 • dreptul de a lua parte la luarea deciziilor prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor  
 • dreptul la un procent din suma rezultata în urma lichidării firmei,  

Acțiunile sunt de două feluri: Comune/Ordinare și Preferențiale.  Deși există diferențe de tratament juridic de la țară la țară, există două tipuri de acțiuni în funcție de drepturile conferite acționarilor. 

Acțiunile Preferențiale nu oferă drept de vot în AGA dar oferă drept preferențial de plată în fața acționarilor care dețin acțiuni comune/ordinare.  Acțiunile ordinare conferă toate drepturile de mai sus, după ce a fost satisfăcută prioritatea dată de acțiunile preferențiale. 

Investițiile în acțiuni prezintă dublu interes: 

 • investiții pe termen mediu și lung, pentru încasarea de dividend 
 • investițiile pe termen scurt, pentru obținerea de profit din variația prețului acțiunii pe bursă 

 

Obligațiunile – reprezintă practic garanția unui împrumut, obținut în condiții mai lesne și costuri mai reduse decât un credit bancar propriu-zis. 

Emitentul obligațiunii – statul/o corporație, are la un moment dat nevoie de bani și emite obligațiuni. Cumpărătorul, cel care împrumută emitentului banii,  va beneficia regulat, până la scadență, de dobândă (cuponul) iar la scadență/maturitate i se va restitui și principalul.  

 

Emitentul poate fi o corporație, o municipalitate, un stat sau o entitate supra-națională (bănci de dezvoltare în acționariatul cărora intră mai multe state sau de alte organisme financiare internaționale - ex. Banca Internaţională de Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare etc). 

 

Există și forme particulare:  

 • cu opțiune de call, sunt emise de corporații, cu posibilitatea de a fi răscumpărate înainte de scadență, la un preț predeterminat 
 • convertibile, la maturitate deținătorul poate opta să primească în schimbul lor un anumit nr. de acțiuni în companie 
 • T-bills (certificatele de trezorerie), emise de stat, cu discount de până la un an și 
 • Eurobond-urile, emise de stat ori de companii mari pe piața externă, în afara țării de origine a emitentului 

Obligațiunea poate fi vândută înainte de maturitate, la prețul de piață, care poate fi mai mic ori mai mare față de valoarea sa nominală. 

Evident, cel mai mare risc asociat lor rămâne ca emitentul să nu plătească cuponul și/sau principalul la maturitate – o investiție sigură raportat la acest risc sunt obligațiunile de stat emise în lei. 

Cum evaluăm în general bonitatea emitentului ?  - cu ajutorul calificativelor acordate de companiile de rating consacrate - Standard and Poor’s, Moody’s  și Fitch (deţin 95% din piața globală a evaluării). 

RATING - TIP INVESTIȚIE 

AAA - Prime 

AA+, AA, AA - Înaltă calitate 

A+, A, A - Calitate medie 

BBB+, BBB, BBB - Calitate medie inferioară 

BB+, BB, BB - Speculativă 

B+, B, B - Înalt speculativă 

CCC - Condiție nefavorabilă, risc de faliment 

DDD, DD, D - Faliment 

 

Diferențe – acțiuni și obligațiuni 

Acțiunile sunt instrumente de capital iar obligațiunile sunt instrumente de credit. 

Obligațiunile sunt, de regulă, instrumente cu venit fix, pentru că de cele multe oriu cuponul este fix iar suma plătită la maturitate este predeterminată, în timp ce în cazul acțiunilor acesta variază. 

Există însă și obligațiuni cu cupon variabil – obligațiuni al căror cupon este legat de un indice al pieței monetare (ROBOR, EURIBOR, LIBOR, etc.) sau de rata inflației, precum și obligațiuni de cupon 0, cu discount, emise la un preț sub  valoarea nominală dar răscumpărate la valoarea nominală. 

 • obligațiunile dau titularilor prioritate la distribuție în caz de faliment, față de acționari. 
 • obligațiunile se tranzacționează la prețuri exprimate în procente din principal.