Afiliere - lstinvesting.com

Afiliere


LST MENTORING & CONSULTING  dorește să își răsplătească clienții și partenerii fideli,  oferind un program  avantajos de afiliere.

În cazul în care utilizezi sau ai beneficiat de serviciile noastre și ai fost mulțumit de acestea, te ocupi de online marketing sau ești blogger, ne poți recomanda/promova serviciile iar noi te răsplătim pentru asta. Prin înscrierea în acest program vei primi un link unic cu ajutorul căruia poți promova serviciile noastre. Fiecare persoana care accesează site-ul nostru prin intermediul link-ului respectiv o să apară în contul tău de afiliat. În cazul în care vizitatorul respectiv achiziționează unul dintre serviciile companiei, tu vei fi recompensat cu 25% din valoarea acestuia, atât la prima achiziție cât și la achiziții ulterioare. Tot acest parteneriat este parafat printr-un contract pe care îl regăsiți mai jos, în care noi ne obligăm să respectăm cele menționate mai sus.

În cazul în care dorești să devii afiliat și ești deja utilizator înregistrat este suficient să bifezi că ești de acord cu termenii și condițiile de mai jos, în colțul stânga-jos al acestei pagini.

Dcaă dorești să afli mai multe detalii, ne poți contacta cu ajutorul programului de asistență online, telefonic - la numerele afișate pe site, sau ne poți trimite un mesaj în secțiunea contact.

TERMENI ȘI CONDIȚII de AFILIERE LS TRADING

Termenii și condițiile de mai jos reglementează raporturile dintre compania LS TRADING și orice persoană care își manifestă intenția de a fi afiliat al acesteia.

Orice modificare a acestor termeni și condiții este opozabilă afiliaților de la data publicării ei pe pagina web a Companiei LS TRADING.

1) În virtutea afilierii, afiliatul – persoană fizică, juridică sau PFA - va promova serviciile furnizate de Companie și va beneficia de comisionul aferent comenzilor de servicii contra-cost realizate prin intermediul link-ului de afiliere atribuit acestuia.

Afiliatul nu poate folosi serviciul de afiliere pentru a comanda serviciile Companiei în interesul său propriu, în frauda Companiei.

2) Pentru a deveni afiliat, orice persoană interesată va deschide un Cont de Utilizator-Afiliat pe pagina web a companiei LS TRADING.

3) Finalizarea procesului de înregistrare echivalează cu acceptarea neechivocă și irevocabilă a Termenilor și Condițiilor Serviciului.

4) Datele personale aferente Contului de Utilizator vor fi păstrate pe întreaga durată a derulării raporturilor de afiliere și doi ani după încetarea afilierii, fiind prelucrate în mod legal, echitabil și transparent.

5) În urma înregistrării, afiliatul va primi un link unic de afiliere, de a cărui confidențialitate este pe deplin responsabil.

6) Comenzile de servicii contra-cost efectuate prin link-ul de afiliere atribuit dau dreptul Afiliatului la plata unui comision de 25% din valoarea serviciului comandat de la momentul încasării prețului serviciului.

7) Afiliatul va primi automat în pagina sa de afiliere notificări privind serviciile contractate prin folosirea link-ului de afiliere atribuit.

8) Plata comisioanelor se face lunar, la data de 10 a următoarei luni pentru care se face plata.

10) Dreptul la comision se naște numai în cazul în care comanda clientului se realizează prin folosirea link-ului de afiliere, fără posibilitatea afiliatului de a pretinde și proba dreptul de a primi comision prin alte mijloace.

11) Impozitele, taxele și alte sume datorate bugetului de stat pentru comisioanele plătite Afiliaților se declară și plătesc de către aceștia din urmă.

12) Clienții care au accesat serviciile companiei LS TRADING prin intermediul link-ului de afiliere devin clienții companiei LS TRADING, fără posibilitatea afiliatului de a pretinde alte drepturi referitoare la aceștia.

13) Afilierea se încheie pe durată nedeterminată, oricare dintre părți putând denunța raporturile de afiliere cu o simplă notificare scrisă a celeilalte părți, fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.

14) Afiliatul are dreptul de a folosi orice mijloace de promovare a serviciilor oferite de compania LS TRADING, cu excepția celor interzise mai jos.

15) Este interzisă promovarea serviciilor companiei pe pagini web care
a) au conținut sexual sau pornografic sau promovează un astfel de conținut;
b) promovează violența sau discriminarea pe orice criteriu;
c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;
d) implică, facilitează sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanțe ilegale;
e) implică, facilitează sau promovează activități de terorism, revoltă sau alte activități ilegale;
f) prejudiciază minorii în orice fel; 
g) implică sau facilitează jocurile de noroc;
h) intră în conflict sau încalcă oricare din legile, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoană sau entități;
i) prin natura şi conţinutul acestora încalcă legile curente ale statului român;    
j) conţin, constituie, implică, facilitează sau promovează activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, Website-uri warez, Website-uri de hacking sau cracking, Website-uri de filesharing sau torrent, cu fişiere şi/ sau alte materiale cu proprietate intelectuală spre vizionare, descărcare, vânzare sau copiere, fără permisiunea proprietarului;
k) folosesc metode de promovare de tip spam;

16) De asemenea, este interzisă afiliaților utilizarea oricărei metode de promovare agresive/ care ar putea trezi aversiunea publicului sau a terților vizați față de serviciile companiei/care sunt deranjante prin frecvență și/sau conținut sau care ar putea afecta imaginea companiei LS TRADING și a angajaților/colaboratorilor/afiliaților săi.

17) Compania LS TRADING îşi rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatul respectă condiţiile de Promovare online şi de a cere oricând consideră de cuviinţă informaţii detaliate cu privire la mediile online și modalitățile de promovare folosite. Afiliatul este obligat să comunice companiei aceste informații fără întârzieri nejustificate.

18) Prin finalizarea procesului de înregistrare al Contului de Utilizator Afiliat, Afiliatul își dă inclusiv acordul la prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către societatea LS TRADING prin membrii conducerii, angajații, colaboratorii și partenerii acesteia.

19) Datele personale ce vor fi furnizate la momentul afilierii: Numele și prenumele, e-mail și număr de telefon. Datele personale ce vor furnizate pentru plata comisionului: CNP, domiciliul și contul bancar.

20) Acordul afiliatului este dat inclusiv cu privire la orice alte date personale, a căror necesitate nu a putut fi prevăzută în mod rezonabil la momentul aderării la Termenii și Condițiile serviciului de afiliere, și care sunt indispensabile pentru prestarea serviciului în noile împrejurări sau pentru soluționarea unor situații conexe/derivate.

21) Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de consimțământul Beneficiarului.

22) În orice moment Afiliatul poate solicita informații privind modul de prelucrare al datelor sale, urmând ca solicitarea sa să fie soluționată într-un termen de 10 zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la 30 de zile, în funcție de volumul solicitărilor și ținând seama de situații precum (nelimitativ) imposibilitatea medicală a Prestatorului sau probleme tehnice independente de voința Prestatorului.

23) Datele personale vor fi stocate și prelucrate de către Prestator în scopul derulării raporturilor de afiliere, în scopul furnizării unor servicii conexe gratuite, accesibile utilizatorilor înregistrați, în scopul facturării și plății de comisioane, și, eventual, în vederea recuperării prejudiciilor ce i-au fost cauzate de către Afiliat prin nerespectarea obligațiilor stabilite în Termenii și Condițiile de Afiliere, în oricare dintre modalitățile admise de lege.

24) Totodată, datele vor fi prelucrate în scopul transmiterii de oferte promoționale privind Serviciile furnizate de companie.

25) Afiliatul are următoarele drepturi :

Dreptul de a avea acces datele sale cu caracter personal, astfel cum figurează în evidența companiei

Dreptul de a solicita rectificarea sau de a se opune prelucrării acestora total/parțial sau de a solicita ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul la portabilitatea datelor -  posibilitatea  de a cere transmiterea datelor la un alt operator

Dreptul a se adresa autorității de supraveghere cu o sesizare/plângere împotriva companiei, în ipoteza în care aceasta prelucrează datele personale ale Prestatorului cu nerespectarea legislației în vigoare.

26) Datele cu caracter personal furnizate în virtutea afilierii vor fi păstrate pentru o durată de doi ani de la încetarea afilierii.

27) Prin excepție de la acest termen, datele cu caracter personal cuprinse în facturile emise și în orice alte evidențe financiar-contabile ale Companiei vor fi păstrate pe întreaga durată în care autoritățile fiscale sau orice alte autorități publice îndreptățite, vor putea solicita, conform legislației în vigoare (cu eventualele modificări de aplicare imediată), prezentarea acestor documente, în vederea efectuării unui control, fără a mai putea fi prelucrate și în celelalte scopuri prevăzute în prezenta secțiune.